459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Lepra, malomocenství

Popis lepry

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Jde o chronické infekční onemocnění napadající kůži, sliznici a nervy. Postihuje hlavně končetiny a obličej.

Je způsobeno bakterií Mycobacteriumleprae. Člověk se může nakazit vzdušnou cestou nebo přes poškozenou kůži.

Příznaky – klinický obraz

Lepra má 2 formy.

První forma je lepromatózní. Objevuje se u jedinců se sníženou imunitou. Vznikají uzlíky a skvrny s hnědofialovou barvou. Nejčastěji bývá napaden obličej (dochází k jeho deformaci), v pozdějším stadiu jsou zasaženy kosti a vnitřní orgány.

U tuberkulózní formy se na těle vyskytují červené a bíle skvrny. Bakterie napadá nervy (zduřelá nebolestivá místa) a svaly přestávají fungovat. Později vznikají vředy a otevřené rány kloubů. Pacienti s touto formou nejsou infekční.

Komplikace

  • u pacientů s narušenou imunitou může končit úmrtím

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Lepra se léčí silnými antibiotiky. K léčbě atrofie se používá pohybová terapie. Plastická chirurgie se používá k rekonstrukci obličeje.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)